İnsan Kaynakları

- Yeniliklere ve sürekli gelişime açık/istekli,

- Verimliliği ön planda tutan,

- Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,

- Uzun süreli olarak yüksek performansı sürdürebilen,

- Çalışma arkadaşları ve müşterinin önemini kavrayan,

- Şirketin genel politika ve değerlerini benimseyen,

çalışanları; şirketimize kazandırmak, onların kişisel, mesleki ve kariyer odaklı gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini ve istekleri doğrultusunda bugüne kadar edindikleri deneyim ve bilgi birikimini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.